החברה העירונית לפיתוח אשדוד - מי אנחנו?

חפ"א מעורבת ומובילה תהליכי פיתוח תשתיות ופעילות כלכלית עירונית. במשך שנות פעילותה מנהלת חפ"א מיזמים עירוניים בהיקף של מאות מיליוני שקלים.

זאת, באמצעות פרסום עשרות מכרזים לביצוע של מיזמים שהועברו ע"י מועצת הערייה לאחריותה ולביצועה באופן המיטבי והיעיל ביותר.המיזמים כולם נועדו למטרה אחת: רווחת התושבים ושיפור השירות לאזרח.
חפ"א פועלת באמצעות דירקטוריון הממונה על ידי מועצת העירייה.
ליד הדירקטוריון פועל צוות עובדים מיומן ומקצועי, בראשות מנכ"ל החברה.
חפ"א פועלת על פי הצרכים העירוניים המועברים לאחריותה, ולפרקים על פי יוזמותיה שלה וגם הן, לתועלת הציבור בלבד. כל פעילות החברה מכוונת ומתועלת לשיפור איכות החיים והסביבה.
העשייה הרבה באה לידי ביטוי, בבניית שכונות ורבעי מגורים,איזורי תעשייה,תעסוקה וסחר ומוסדות בתחומי הרווחה,החינוך,התיירות,הקהילה,התרבות והספורט.
ניתן לסכם:חפ"א מעורבת ותורמת בכל תחומי פעילות העירייה לטובת תושבי העיר.

יעדי החברה

חפ”א שמה לעצמה כיעדי על לתכנן ולבצע מיזמים עירוניים תוך יעילות מירבית ועל-פי תחשיבים כלכליים ריאליים וכפועל יוצא הציבה את המטרות הבאות:

חפ”א מבצעת פרוייקטים על פי צרכי העיר בכל רחבי העיר